Un străin în Regatul Assert

(fragment de roman)

Localul Doi Flodey Mov avea un aer straniu. Lumina lămpilor cu gaz îmbrăcate în sticlă colorată crea o atmosferă aparte. O mașinărie gigantică – un fel de caracatiță cu douăsprezece tentacule mecanice – trona în mijloc, iar barmanul folosea un sistem complex de manşe şi volane pentru a servi clienții așezați la mesele din jur.
Arlington apucă să bea un rând de cidru dulce înainte ca Jamaillac să-şi facă apariţia. Era însoţit de un ins înalt, cu părul blond-roşcat. Părea a fi din neamului lui Fjørdur. Pe cap purta o pălărie metalică, gravată cu însemne şi desene necunoscute. Două accesorii telescopice, al căror scop nu-l putea ghici, îi confereau străinului aspectul unui om încornorat. Imaginea avea în ea ceva fioros, mai ales că ochiul stâng era acoperit de un rubin imens, încastrat într-o ţesătură aurită pornind de sub cască, ce trecea peste frunte şi obraz, până la cercelul din ureche.
Când ajunseră lângă el, Jamaillac îl prezentă drept Øthun.
– Semeni cu oamenii din Insula Întunecată, remarcă Arlington.
– Din câte ştiu, sunt veniţi de pe alte meleaguri. Regele vostru i-a tocmit să-l ajute şi le-a dat insula în stăpânire, drept mulţumire.
– Se pare că ştii multe despre noi.
– E o ensiclopedie ambülante! hohoti Jamaillac. De aseea am adüs pe el qü mine. Am ghendit che plase la tine se intrebi la el. In zbor incoase el respüns la atite intrebare!
– Prietenul nostru este prea amabil, zâmbi Øthun.
Faţa lui părea sculptată în piatră, iar uşoara relaxare a muşchilor dată de zâmbet nu-i îndulci decât prea puţin trăsăturile. Arlington observă corectitudinea cu care vorbea limba Regatului.
– Ai mai fost pe aici?
– Nu.
– Ne cunoşti foarte bine graiul…
– Am spus la tine qe el qünoaste totül!
Intervenţia lui Jamaillac îi permise celuilalt să nu răspundă la întrebarea insinuată de Arlington. Acesta nu mai insistă – ar fi fost o dovadă de proastă creştere. Nou-veniţii îşi comandară şi ei ceva de băut – Jamaillac un cocteil dulceag, slab alcoolizat, iar Øthun o băutură foarte tare, din fructe amare.
Discutară despre o serie de lucruri şi Sir Arlington se convinse că străinul ştia, într-adevăr, foarte multe. Jamaillac nu exagerase. Omul era o colecţie de date, poveşti şi legende.
– Presupun că nu ai de gând să stai pe aici un an sau mai mulţi. Cunoştinţele tale ne-ar fi de mare folos.
– Vezi? Am zis la tine…
– Momentan, nu pot. Am treburi grabnice care mă îndeamnă să merg mai departe.
– Măcar o poveste sau două dacă mi-ai permite să notez, îi arătă Arlington maşina de scris legată de braţul stâng. Sau să mă ajuţi să clasific ceea ce mi-a adus Jamaillac din peregrinările sale…
– Arles e savant, explică tuciuriul. Plase la el se stie…
– Am marfă de vândut în târg, se scuză Øthun. Dacă poţi aduce acolo ce ai şi-mi va permite timpul, atunci cu dragă inimă.
Sir Arligton oftă. Dacă s-ar fi întâlnit mai devreme cu străinul, n-ar mai fi dus lucrurile acasă. Aşa trebuia să tocmească alţi sărăntoci să le aducă înapoi la bazar, ca să i le arate. Ridică din umeri, resemnat.
– Şi ce produse ai de vânzare?
– Ünele nemaivezüte! exclamă Jamaillac. Leaqüri miraqüloase si arme südate.
– Da? Ai şi leacuri pentru Regina noastră?
– De ce anume suferă? se interesă cu seriozitate Øthun.
Arlington surâse.
– Deci există şi lucruri pe care nu le ştii.
Străinul zâmbi la rândul său, dar nu comentă.
– Regina n-a avut copii. Iar acum a trecut de multişor de vârsta la care ar mai putea deveni mamă.
Spre surprinderea lui, străinul nu păru dezarmat de cele auzite.
– Asemenea lucruri nu sunt atât de grave pe cât par. Dacă trupul mamei e sănătos în rest, s-ar putea să nu fie o problemă aşa de greu de rezolvat cum s-ar crede.
Atât Arlington, cât şi Jamaillac făcură ochii mari.
– Vrei să spui că ai leacuri pentru asta?
– S-ar putea, admise Øthun. Dar va trebui s-o consult mai întâi pe Regină.
Aburii alcoolului care cuprinseseră mintea assertului se risipiră ca un fum.
– Mă voi ocupa personal să fii primit în audienţă la ea. Asta ar fi… ar fi…
– Ar fi seva de serbetorit! observă cu justeţe tuciuriul şi mai ceru un rând de băuturi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *